Όροι χρήσης

Αντικείμενο

Σκοπός του κειμένου που ακολουθεί είναι η γνωστοποίηση των όρων που διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας codillex.sakkoulas.com, με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, την διαφώτισή τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους κατά την αναζήτηση και αγορά προϊόντων.

Για τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.sakkoulas.com παρακαλούμε να συμβουλευθείτε την σχετική ενότητα, κάνοντας κλικ εδώ.

Όροι χρήσης

Γενικά

Η codilex.sakkoulas.com αποτελεί έναν μικρό διαδικτυακό τόπο της ιστοσελίδας www.sakkoulas.com, ο οποίος λειτουργεί επικουρικά και συμπληρωματικά προς την τελευταία.

Η ιστοσελίδα www.sakkoulas.com αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΦΜ: 094431149, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32207/01/Β/94/573), που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 49).

Μέσω του διαδικτυακού τόπου codilex.sakkoulas.com είναι διαθέσιμη η εφαρμογή codilex.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή codilex, καθώς και για να ενημερωθείτε για τα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτής, κάντε κλικ εδώ.

Διαδικασία αγοράς των προϊόντων που διατίθενται μέσω της εφαρμογής codilex

Για να αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν πρέπει προηγουμένως να έχετε κατεβάσει στην συσκευή σας την εφαρμογή codilex. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν.

Μόλις κατεβάσετε την εφαρμογή στην οθόνη της συσκευής σας θα εμφανιστούν τα προϊόντα που διατίθενται για αγορά. Επί του παρόντος για αγορά διατίθεται το προϊόν Βασική Νομοθεσία.

Πατήστε “Αγορά” για να αποκτήσετε το προϊόν Βασική Νομοθεσία. Κατά την αγορά του προϊόντος θα χρειαστεί να ακολουθήσετε την διαδικασία που ορίζεται από το AppStore.

Με την αγορά του προϊόντος μέσω της εφαρμογής εξασφαλίζετε πρόσβαση στο περιεχόμενο των νομοθετημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό για ένα έτος. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα έχετε πρόσβαση και σε κάθε επικαιροποίηση του περιεχομένου (του ήδη υπάρχοντος κατά την ημερομηνία αγοράς ή και νέου περιεχομένου που τυχόν θα προστεθεί μετά την αγορά του προϊόντος), χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνσή σας.

Η συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα με την συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. Η ανανέωση της συνδρομής συνεπάγεται την εκ νέου επιβάρυνση του χρήστη του προϊόντος με το κόστος της συνδρομής. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας αυτόματης ανανέωσης της συνδρομής, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της συσκευής του.

Εφόσον ο συνδρομητής δεν επιθυμεί την ανανέωση της συνδρομής του, διατηρεί, μέσω της συσκευής του, το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο των νομοθετημάτων που περιλαμβάνονται στο προϊόν, στην μορφή την οποία αυτά είχαν μετά την τελευταία ενημέρωση που εμπίπτει στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο χρήστης ήταν ενεργός συνδρομητής. Αντιθέτως, δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε επόμενες ενημερώσεις, που εκτείνονται σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης της συνδρομής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του εκδοτικού οίκου “Π. Ν. Σάκκουλας ” θα βρίσκεται στην διάθεσή σας στο τηλέφωνο 210.3257000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση codilex@sakkoulas.com.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικαιροποίηση του περιεχομένου των προϊόντων που διατίθενται μέσω της εφαρμογής στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Ωστόσο, η Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ δεν εγγυάται ούτε την πληρότητα των νομικών ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά, ούτε την ακρίβεια αυτών, ούτε την προσφορότητα οποιασδήποτε πληροφορίας της υπηρεσίας για οποιαδήποτε χρήση ή εφαρμογή.

Εντελώς ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της εφαρμογής Codilex αποδίδουν την νομοθετική εξέλιξη των πραγμάτων κατά την ημερομηνία επικαιροποίησης των νομοθετημάτων που περιέχονται στο προϊόν. Η ημερομηνία αυτή αναφέρεται στις αρχικές οθόνες της εφαρμογής, υπό τον τίτλο Τελευταία ενημέρωση, και ειδικότερα μετά την ένδειξη Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον ο συνδρομητής δεν ανανεώσει την συνδρομή του, διατηρεί, μέσω της συσκευής του, το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο των νομοθετημάτων που περιλαμβάνονται στο προϊόν, στην μορφή την οποία αυτά είχαν μετά την τελευταία ενημέρωση που εμπίπτει στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο χρήστης ήταν ενεργός συνδρομητής. Αντιθέτως, δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε επόμενες ενημερώσεις, που εκτείνονται σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης της συνδρομής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Διαδικασία αγοράς.

Ο χρήστης, αναγνωρίζοντας το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και την φύση της υπηρεσίας ως ανθρώπινου έργου, και επομένως το ενδεχόμενο ύπαρξης σφαλμάτων ή παραλείψεων, παραμένει ο ίδιος μοναδικός υπεύθυνος για την προσήκουσα έρευνα, επαλήθευση, αξιολόγηση και αξιοποίηση, κατά την κρίση του, των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα συνομολογείται ότι η Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ δεν παρέχει καμιά εγγύηση, κανενός είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, και για τον λόγο αυτό δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, ζημία ή ηθική βλάβη, που ενδέχεται να προκύψει εις βάρος του χρήστη ή τρίτου προσώπου, ανεξαρτήτως λόγου ή αιτίας, ακόμα και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Στους παραπάνω λόγους ή αιτίες συνομολογείται ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα ότι συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχομένων πληροφοριών, καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα την επικαιροποίηση της εφαρμογής.

Είναι αυτονόητο ότι η Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας της υπηρεσίας ή εν γένει αδυναμίας εκπληρώσεως των υποχρεώσεών της εξαιτίας τυχηρών γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.

Για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας απαιτείται η εκ μέρους του χρήστη της συσκευής χρήση εξοπλισμού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θέτει η Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ . Ο χρήστης φέρει το βάρος τυχόν αναγκαίων επεμβάσεων ή μελλοντικών αναβαθμίσεων στον εξοπλισμό του.

Η Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στις παρεχόμενες πληροφορίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση της.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο χρήστης παραιτείται κάθε δικαιώματος ή σχετικής αξίωσής του. Συμφωνείται ρητώς ότι σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ή των υπαλλήλων ή τρίτων προμηθευτών της, για οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες, είτε αναφέρονται εδώ, είτε προέρχονται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της συνδρομής που έχει καταβάλει ο χρήστης για την χρήση της υπηρεσίας. Οι προηγούμενες αναφορές είναι προς όφελος της Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , των υπαλλήλων, των διαχειριστών, και των τρίτων προμηθευτών της, και καθένας θα έχει το δικαίωμα να βεβαιώσει και να χρησιμοποιήσει τις αναφορές άμεσα προς όφελός του.

Λοιπές πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή codilex, καθώς και για ενημερωθείτε για τα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτής, κάντε κλικ εδώ.