Περιγραφή του Προϊόντος

Βασικά χαρακτηριστικά

Η εφαρμογή codilex αποτελεί μια πλατφόρμα μέσω της οποίας διατίθενται προϊόντα (δωρεάν και συνδρομητικά) στους χρήστες iPhone με περιεχόμενο βασικά –κυρίως κωδικοποιημένα– νομοθετήματα της ελληνικής νομοθεσίας. Τα νομοθετήματα υφίστανται συνεχή επεξεργασία και άμεση επικαιροποίηση κάθε φορά που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νομοθετικές μεταβολές. Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης έχει την δυνατότητα να πλοηγείται εύκολα και με μεγάλη ταχύτητα στο περιεχόμενό της. Ο εντοπισμός των νομοθετικών διατάξεων που ενδιαφέρουν τον χρήστη κάθε φορά επιτυγχάνεται με την χρήση διάφορων “εργαλείων”, π.χ. αναζητήσεων, υπερσυνδέσμων (links) κ.λπ. Σε δωρεάν τμήμα της εφαρμογής υπάρχει ενημέρωση των χρηστών και για επίκαιρα ζητήματα (νομοθετικές εξελίξεις, νομολογία κ.λπ.). Η διαδικασία αγοράς είναι απλή και απολύτως ασφαλής. Η εφαρμογή προσφέρεται στην πλέον ανταγωνιστική τιμή της αγοράς.

Σε ποιους απευθύνεται

Η εφαρμογή απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παροχής νομικών υπηρεσιών, δικαστές, δικηγόρους, φοιτητές νομικών σχολών, σπουδαστές της ΕΣΔΙ και συναφών τμημάτων, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικούς υπαλλήλους, αστυνομικούς, στρατιωτικούς, λογιστές, στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και σε όλους όσους επιθυμούν να έχουν μια διαρκή και αξιόπιστη ενημέρωση για τις βασικότερες ρυθμίσεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Προϊόντα που διατίθενται μέσω της εφαρμογής

Μέσω της εφαρμογής codilex διατίθενται επί του παρόντος δύο προϊόντα:

α) Το προϊόν Free Νομοθεσία, στο οποίο περιέχονται (δωρεάν) το Σύνταγμα της Ελλάδας και ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

β) Το προϊόν Βασική Νομοθεσία (συνδρομητικό), στο οποίο περιέχονται, επί του παρόντος, 24 από τους σημαντικότερους κώδικες της ελληνικής νομοθεσίας, διαρθρωμένοι σε 4 θεματικές ενότητες.

Συνοπτικά, τα περιεχόμενα των δύο προϊόντων είναι τα εξής:

Free Νομοθεσία

Δημόσιο Δίκαιο

• Σύνταγμα της Ελλάδας (Συντ.)

Ποινικό Δίκαιο

• Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)


Βασική Νομοθεσία

Ιδιωτικό Δίκαιο

• Αστικός Κώδικας (AK)
• Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα (ΕισΝAK)
• Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)
• Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΕισΝΚΠολΔ)

Δημόσιο Δίκαιο

• Σύνταγμα της Ελλάδας (Συντ.)
• Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ)
• Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔιαδ)
• Κώδικας Συμβουλίου Επικρατείας (Π.Δ. 18/1989) (ΣτΕ)
• Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [Υπαλληλικός Κώδικας] (ΥπαλλΚ)
• Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ)
• Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)

Ποινικό Δίκαιο

• Ποινικός Κώδικας (ΠΚ)
• Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ)
• Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας (ΣΠΚ)
• Νόμος περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Μέρος Α΄ [άρθρα 1-60] Ν. 4139/2013) (ΝομΕξαρτΟυσ)
• Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)
• Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)

Νομοθεσία νομικών επαγγελμάτων

• Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών (KΟΔΚΔΛ)
• Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΛ)
• Κώδικας Δικηγόρων (ΚωδΔικ)
• Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (ΚωδΔεοντΔικΛειτ)
• Κώδικας Συμβολαιογράφων (ΚωδΣυμβ)
• Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών (ΚωδΔικΕπιμ)
• Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (ΚωδΔικΥπαλλ)


Λοιπές πληροφορίες

Για να διαβάσετε τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου codilex.sakkoulas.com κάντε κλικ εδώ.

Για να ενημερωθείτε ειδικότερα σχετικά με την διαδικασία αγοράς των προϊόντων που διατίθενται μέσω της εφαρμογής codilex κάντε κλικ εδώ.

Για πληροφορίες (“βοήθεια”) σχετικά με την πλοήγησή σας στα προϊόντα που περιέχονται στην εφαρμογή codilex κάντε κλικ εδώ.